Ceník

Všechny ceny jsou smluvní dle zadaného odstínu, množství kusů, chránění jednotlivých části výrobku, velikostí, technického provedení výrobků, jde-li o dvojbarevný nástřik, vystříkaní dutin. Vše předem konzultováno se zadavatelem.